Marcela

Maťka na svojich hodinách uplatňuje individuálny prístup. Rešpektuje potreby každého klienta. Je pre mňa inšpiratívna, inovatívna, energická, pripravená zodpovedať každú otázku a správne nás viesť cvičením (či ide o hit-ko, zdravý chrbát, posilňovanie, a pod). Vďaka jej profesionalite som sa naučila vnímať pozitívne účinky cvičenia ako takého.

Neváhajte
mi napísať!